• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Клиенти

Boris-Botev"Аllplan - начало на едно ново приятелство!”
арх. Борис Ботев, Толос ЕООД

В ателието на арх. Ботев с BIM софтуер се работи от пет години. През този период проектантите имат опит с различни продукти. Отскоро архитектурното ателие работи с Allplan. Разговаряме с арх. Ботев:

"Търсехме интегрирано решение. Софтуер, чрез който паралелно с проектирането да имаме възможност за оценка на проекта по различни критерии. Поискахме презентация и в основни линии се запознахме с възможностите на Аllplan. Силно ни впечатли гъвкавостта и интегрираността на продукта. Обученията и софтуерната поддръжка само подкрепиха решението ни.

Програмата е изключително интуитивна - всичко си е там, където очакваме да бъде. Може би ни помага това, че сме работили с обектно ориентирани приложения и в известна степен логиката ни е позната. Но по-скоро бих сравнил процеса с начало на ново приятелство – симпатия, доверие, общи ценности."

tolos_no_1

По въпроса за работата с партньорите по проекта, които не използват обектно-ориентиран софтуер, арх. Ботев посочва: "Архитектурата е водеща и ние даваме пример на другите специалности. Хубаво е, че Allplan има отношение и към 2D чертането. Лесно и точно се експортират моделите в 2D. Гледаме позитивно напред и се стараем да сме максимално подготвени за предизвикателствата на пазара не само в областта на проектирането, но и в следващите фази от инвестиционния процес." - завършва арх. Ботев.

Конкурс за Национален музей за изкуство, архитектура и дизайн в Осло, Норвегия.

www.borisbotev.com

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.