• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Студенти Студентска версия. Уроци

 

Безплатно за студенти: Allplan, Scia Engineer, CINEMA 4D


Студентските портали предлагат софтуер, учебници, помагала и дискусионни форуми за архитекти, инженери и 3D артисти.

Scia Campus - за строителни инженери
Студенти и преподаватели от инженерни специалности могат да получат безплатен лиценз за Scia Engineer и достъп до учебници, видео уроци и други материали за електронно обучение.

Allplan Campus - за архитекти и инженери
Безплатна версия на Allplan за студенти, достъп до учебни помагала, видео учебници и форум.

CINEMA 4D - за 3D артисти
CINEMA 4D Student - безплатна версия на CINEMA 4D за студенти

Cineversity – видео уроци за CINEMA 4D с различни нива на достъп.

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.