• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home Purchase Special Offers
 
frilo11Специална оферта Frilo – дървени и покривни конструкции. Пакет от 5 програми по избор

Офертата предлага селекция по Ваш избор от висококачествени софтуерни приложения за конструктивен анализ и дизайн на отделни компоненти на изключително достъпна цена. Офертата включва пакет от пет програми по избор от посочен списък.

Договор за софтуерна поддръжка – опционално.
Прочетете повече >>

 

| terms and conditions |                                                                                                                                          IRM Ltd. 2017. All right reserved.