• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)
Home

 

Проектант - строителен инженер

Поради разширяване на дейността си търсим проектант - строителен инженер за офиса си в гр. София

Описание на позицията:

 • Работа по разнообразни международни проекти
 • 3D моделиране на конструкцията на сгради
 • Конструиране и изчертаване на кофражни и армировъчни планове на сгради със СБ носеща конструкция
Изисквания:
 • Висше образование специалност ССС (ПГС)
 • Познаване на Европейските конструктивни стандарти (Еврокод)
 • Опит в проектирането на стоманени и стоманобетони конструкции
 • Много добро владеене на английски език
 • Умение за работа в екип
 • Познаването на Allplan и владеенето на немски език ще бъдат считани за предимство
Нашето предложение:
 • Въвеждащо обучение
 • Предизвикателна позиция в международна фирма
 • Възможност за дългосрочна кариера
 • Професионално развитие
 • Конкурентно трудово възнаграждение, адаптирано към индивидуалното представяне
За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете автобиография на български или английски език на адрес:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.


 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2018. All right reserved.