• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Продукти Frilo Стоманобетонни конструкции

 

Стоманобетон

 
 Frilo предлага следните приложения за стоманобетон:B2_Polygon-s

    B2
Дизайн на напречни сечения
    B2-Poly B2 полигонални сечения (опция)
    B5 Стоманобетонна колона
    B5-HSB B5 hot design (опция)
    B6+
Анализ на продънване
    B7 Стълбищни рамена
    B8 Предварително напрегната греда
    B9 Стоманобетонна конзола
    B10 Опори на различно ниво
    B11 Изследване на пукнатини
 
DLT Непрекъсната греда
 
FD+ Единичен чашковиден фундамент
 
FDB Единичен фундамент
 
FDR Ръбов ивичен фундамент
 
FDS Ивичен фундамент
 
ESK Равн. рамки
 
ESK-RS Тримерни рамки (опция)
 
TA Tемпературен анализ на напречно сечение
     
   

 nemetchek frilo logo За FRILO Software GmbH

    pdf_sm
Frilo - брошура
    download_button
Изтеглете демоверсия

 

 

 

 

 

 

 

 B5_Allgemeine-s


 

 

 

 

B8-s

 


 

 

 

 

 

 

 

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.