• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало

c4dforstu
Cinema 4D за студенти и преподаватели

Независимо дали учите или преподавате, Cinema 4D разполага с необходимите инструменти и ресурси за да ви осигури летящ старт в професионалния 3D дизайн.

Студентите могат да получат лиценз за Maxon One за срок от шест месеца, подлежащ на удължаване, през системата Kivuto срещу минимална такса за обработка:

 https://estore.onthehub.com/p/MaxonOne


 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.