• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)

 

Frilo B6+ Програма за анализ на продънванеFrilo B6+ доказва носещата способност на продънване на плочи с точково подпиране според EN 1992-1-1:2004/AC:2010, параграф 6.4.


Програмата предлага проверка на междуетажни и фундаменти плочи.

Носимоспособността на срязване се изчислява в критични периметри в зависимост от предписанията на Еврокод 2. Програмата третира следните опори – вътрешни, ръбови и ъглови колони, край на стена и вътрешен ъгъл на стени. Проверката доказва дали носещата способност на стоманобетонното сечение е достатъчна или е необходима допълнителна армировка.

Ако проверката на продънване не е изпълнена, потребителят трябва да промени параметрите на конструкцията или да избере подходяща алтернатива, като добавяне на армировъчни системи против срязване и продънване.

Ако не е възможно добавяне на армировка за достигане на необходимата носимоспособност на продънване, параметрите на сечението могат да се завишат с добавяне на капители.

Норми: DIN EN 1992-1-1, ÖNORM  EN 1992-1-1, PN EN 1992-1-1/NA:2010.

Eurocode EN 1992-1-1:2004 е на разположение като допълнителна опция. 

Армировъчни системи против срязване и продънване, които са въведени в програмата - Schöck BOLE, Halfen HTA и Jordahl JDA.pdf  Изтеглете страницата в PDF формат
    

1_2

4_2

5_2

6_2

Въвеждане на геометрията на елементите

2_2Оразмеряване и конструиране

results

 

 

 

 

 

Извод на резултати

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.