• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)

 

Frilo PLII+ Изкълчване на стоманена плочаFrilo PLII+ е изчислителен софтуер за анализ на правоъгълни стоманени плочи с или без оребряване, на които е приложено дефинирано от потребителя натоварване по ръбовете. Освен проверка на загуба на устойчивост, потребителят може да изчисли коефициентите на изкълчване в съответствие с линейна теория. Изчисляването е според метода на крайните елементи (МКЕ).

Програмата позволява да се работи с неограничен брой товарни състояния за един елемент, вкл. следните типове натоварване – еднакви трапецовидни линейни товари, приложени противоположно едни на друг от двете напречни страни на елемента; еднакви трапецовидни линейни товари, приложени противоположно едни на друг от двете надлъжни страни на елемента; два концентрирани товара (в случай на натоварване от кран), приложени върху горния ръб на елемента; свободно дефинирана опорна реакция, приложена върху долния ръб на елемента или равномерно разпределен напречен товар по контурите на елемента

PLII+ изобразява резултатите в табличен и графичен вид за всяко товарно състояние. Резултатите зависят от избраните норми за изчисление: EN 1993-1-5 – според Ойлер, DIN 18800 – единични ръбови товари.

PLII+ е особено подходяща за проверка на загуба на устойчивост на заварени стоманени греди с много стройно стебло.pdf  Изтеглете страницата в PDF формат
    

plii01

plii02

Поведение на профила при изкълчване

plii_results 

Извод на резултати

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.