• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)

 

Frilo STS+ Стоманeна колона


Програмата STS+ е предназначена за изчисляване на стоманени колони на едно ниво. Програмата работи с горещо валцувани или заварени симетрични профили. Колоната се изчислява за обща загуба на устойчивост.
Могат да се въвеждат следните статически схеми: запъната конзола, ставно подпряна, запъната долу/горе – ставно подпряна горе/долу. Опорните условия важат за двете основни оси.

Норми за проектиране: DIN EN 1993:2010, BS EN 1993:2010, ÖNORM 1993:2007.

Изчисление:
-  Еластично и пластично съпротивление на сечението

-  Проверка на огъване, изкълчване и измятане
-  Експлоатационно гранично състояние

Напречни сечения:
-  Стандартен I-профил / Дефиниран от потребителя двойно симетричен I-профил

-  Стандартен / Дефиниран от потребителя кръгъл или правоъгълен кух профил

Товарни комбинации:
STS+ генерира автоматично необходимите товарни състояния и комбинации в зависимост от дефинираните въздействия и осъществява необходимите проверки, за да определи меродавната комбинация за всяко гранично състояние.

Предварително дефинирани товари
За да се опрости въвеждането на натоварването STS+ предлага предварително дефинирани  товари, които могат да се прилагат за повечето конструктивни схеми. На разположение са също така следните типове натоварване: Вертикални и хоризонтални товари, огъващи моменти, вятър в посока y/z, както и линейни разпределени товари.

Връзка с други програми на Frilo: Изчислителните опорни реакции могат да се експортират към FD+ (Единичен фундамент), ST3 (База на стоманена колона) и ST6 (Запъване при база на стоманена колона), както и да се експортира конструктивната схема към BTII+ (Анализ на анализ на огъване с усукване от втори ред).

 

sts2 sts5

Въвеждане на геометрията на колоната и натоварването

sts1 sts6

Дефиниции на напречно сечение на стоманения профил. Статически схеми

sts3  sts4

Сравнителен анализ с различно напречно сечение

pdf  Изтеглете страницата в PDF формат


 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.