• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)

 

Frilo HO13 Възли на дървена скелетна конструкция


Frilo HO13 е предназначена за изчисляване на  типови възли, с които са свързани до 5 дървени елемента, центрирани в една точка.

Ако всички пръти, които се съединяват, са едноделни, те се свързват чрез забити в тях стоманени дюбели или външно поставена метална плоча и връзката е метал-дърво.

Ако се съединяват двуделни елементи (диагонал или разпънка), връзката може да е дърво-дърво.

Норми за проектиране:
DIN EN 1995, ÖNORM EN 1995, BS EN 1995, NTC EN 1995, DIN 1052

Съединителни елементи:
Свободно избиране между следните:
  • Дюбели
  • Болтове
  • Дюбели за връзка дърво-дърво или дърво-стомана без свързваща томанена плоча

Във връзка дърво-дърво може да се задава комбинация от дюбели и болтове.

Изчисление:
Изчислението на конструктивна сигурност се осъществява на база на теорията на Johansen. Програмата изчислява необходимия брой съединителни елементи на база на носимоспособността. Доказва се необходимото минимално разстояние и се осъществяват необходимите проверки в зоната на възела.

 

pdf   Изтеглете резултатите в PDF формат

pdf   Изтеглете страницата в PDF формат

 

ho1

  ho2
Варианти за задаване на типа на възела

resultsho13

 

 

 

 

 


Извод на резултати

 

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.