• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)

 

Frilo GEO - Модел на сграда


Frilo GEO предлага бързо определяне на товарите и предварително изчисление на конструкцията. Окончателното изчисление на отделните елементи се осъществява в отделните програми на Frilo, предназначени за съответните елементи. Основният модул на Frilo GEO разглежда само предаването на вертикалните товари, докато допълнителният модул GEO-HL позволява и предаване на хоризонтални товари. Допълнителното приложение GEO-EB е подходящ за дефиниране на сеизмичен товар в съответствие с метода на спектрален анализ.

Програмата работи на база компоненти, на всеки от които се задават отделни характеристики. По този начин може да работите със смесени конструкции по отношение на материала – стоманобетон, зидария, стомана и дърво.

Начин на работа:

 • Масивните конструкции се възприемат като такива, съставени само от носещи елементи. 
 • Всички опори се дефинират отделно за всяко конструктивно ниво. 
 • Създадено вече ниво може да се копира.
 • Отделните конструктивни нива се редактират независимо. 
 • Всички компоненти на конструкцията се задават графично.

Предимства:

 •  Бързо определяне на натоварването във фундаментите.
 • Оразмеряване на фундаментите посредством задаване на допустимия земен натиск и минималните размери
 • Ясно представяне на предаването на товарите дори и за сложни конструкции.
 • Извод на документ, съдържащ натоварването за всяко ниво и компонент - G, P и общ товар.
 • Интерактивен контрол на предаването на вертикалните товари.
 • Вземане предвид на хоризонтален товар от вятър и земетръс.
 • Директно прехвърляне на геометрията и натоварването към съответните програми на Frilo за оразмеряване. 

Норми за проектиране: 

 • Стоманобетон: DIN EN 1992; ÖNORM EN 1992, BS EN 1992, UNI EN 1992, DIN 1045 / DIN10451, ÖNORM B 4700 
 • Вятър: DIN 1055-4 and EN 1991 1-4 
 • Стоманени колони: DIN EN 1993, ÖNORM EN 1993, BS EN 1993, DIN 1880

Frilo приложения за изчисление/оразмеряване:

 • Плочи/фундаментни плочи с PLT
 • Колони с B5, STS, HO1+
 • Анализ на продънване с B6+
 • Греди с DLT
 • Фундаменти с FD+, FDS+ и FDR
 • Зидани/Ст.Б. стени с MW, MWX и SCN

Взаимодействие с CAD:

 • Прехвърляне на модела на конструкцията под формата на компоненти от Allplan
 • Импорт на кофражните планове на всички нива едно по едно от CAD приложения в DFX формат.
 • Стойностите на As от приложението PLT и армировъчните схеми от DLT10 и B5 директно се прехвърлят в CAD приложенията Allplan и Glaser -isb cad-
 

ge1
Диаграма на главните огъващи моменти на плочата на едно ниво

ge2_

Преглед на модела на конструкцията и натоварването
ge5
Модел на масите

ge4
Изчисление на предаването на товарите

ge6
Интерактивен контрол на предаването на вертикалните товари

ge9Интерактивен контрол на предаването на хоризонталните товари

   pdfСвалете страницата в PDF формат    
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.