• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)

 

Frilo DLT - непрекъсната греда


Програмата Frilo DLT е предназначена за изчисление и оразмеряване на прости и непрекъснати греди (с до 12 отвора) от различен материал.

Типове елементи: стоманобетонна плоча; стоманобетонна, стоманена, дървена, бетонова, алуминиева греда.

Допълнителни опции:

 • Двуосови ефекти на въздействията, стоманобетонова греда, стомана, дърво, алуминий.
 • Армировка за стоманобетонна греда, интерфейс към CAD.

Основни характеристики на DLT:

 • Програмата работи с предварително зададено сечение за стоманобетон, стомана и дърво
 • Стоманобетон според: EN 1992 (NA-D/A/GB/IT), UNI ENV 1992, DIN 1045 / DIN 1045-1, ÖNorm B 4700
 • Стомана според: EN 1993 (NA-D/A), DIN 1050, DIN 18800
 • Дърво според: EN 1995 (NA-D/A/GB/IT), DIN 1052
 • Алуминий според: DIN EN 1999
 • Автоматично изчисляване на ефективната ширина на плочата.
 • Изчисляване на деформациите в състояние II за стоманобетон
 • Проверка на пукнатинообразуване.
 • Анали в експлоатационно крайно състояние.
 • Оптимизация на сеченията при стомана и дърво Интерфейси: към програмите на Frilo B5, HO1+, B9, B10, STS, BT II, ST7

pdf   Изтеглете документа в PDF формат

 

dlt_01dlt_02

dlt_03

Дефиниране на характеристики и въвеждане на геометрията на гредата

dlt_04

Диаграми на разрезните усилия
Изчислителна армировка на гредата

dlt_05

Конструиране на армировката


 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.