• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Архитектура

allplan_2017_710px

Allplan Architecture

Allplan Architecture е универсален BIM инструмент за проектиране на сгради. Благодарение на директната връзка с облачната платформа Allplan Bimplus Allplan Architecture е цялостно BIM решение (вкл. до трето ниво). Можете да работите изцяло в 3D или в комбинация с 2D. Предимството на Allplan Architecture е в надеждността и прецизността във всички фази на проектиране, особено при извеждането на количествени сметки. Безпроблемният обмен на данни с партньорите по проекта е осигурен от широк набор интерфейси, включително IFC импорт/експорт.

  • BIM проектиране - с Allplan Architecture е възможно да построите сградата първо виртуално. Грешките и конфликите се откриват още по време на проектирането, за да не се стига до забавяне във фазата на изпълнение.
  • Творческа свобода в триизмерното моделиране благодарение на вградения метод Parasolid, разработен от Siemens PLM Software.
  • Прецизни чертежи и професионални визуализации - с интегрирания метод за рендериране CineRender на Maxon  създавате висококачествени визуализации интуитивно и ефективно, директно в Allplan Architecture
  • Надеждни и точни количествени сметки, изведени от 3D модела

>> Нови функции Features in Allplan 2020

>> Нови функции в Allplan 2019-1

>> Нови функции в Allplan 2019


Изтеглете демо вресия на Allplan
pdf_sm Системни изисквания
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.