• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)
Начало
 

Създаване на 3D изкопи

Baugrube - външна опция за Allplan на фирма CDS Bausoftware AG

Функциите на Baugrube надхвърлят създаването на модел на изкопа. Независимо дали правите план на изкопа, моделирате цифрови терени или се нуждаете от впечатляващи макетни модели на терена с цел презентация, външната опция към Allplan Ваугрубе е решението. Потребителят може да разчита на разбираема и удобна за използване чертожна среда и безпроблемно редактиране на данните.

Някои от възможностите на Версия 1:
 • Лесни за научаване функции благодарение на интуитивния подход
 • Динамично генериране на котите на терена, анализ на обеми
 • Бързо определяне на разходите в началните фази на проектиране
 • Наклонени дъно на изкопа, берми, изкопи и насипи
 • Създаване на макетни модели с цел визуализация
 • Моделиране на терена по почвени пластове (пласт на повърхността, морени, скала и др.)
 • Произволни настройки за характеристики на формата, площни запълвания и т.н.
 • Интерактивни обеми, площи и атрибути (включително за пластовете)
 • Моделът може да бъде анализиран с отчетите на Allplan или в Excel
 • Лицензът може да се прехвърля от един компютър на друг

Някои от възможностите на Версия 2:
 • Проектни точки върху терена
 • Експорт на 3D изкопа без обемни тела
 • Изкопите се триангулират за GPS система за изкопи
 • Въвеждане на полилиния с градиент за канали за инсталации
 • По-голяма гъвкавост при редактиране на повърхности
 • Разстояние между линиите на контура минимум 0.01m
 • Цветно представяне на изкопи и насипи
 • Подобрения при едновременното редактиране на повече от един елемент

baugrube1 baugrube1
baugrube1 baugrube1
baugrube1 baugrube1
baugrube1 baugrube1
baugrube1 baugrube1

 
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.