• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
C4DTechnical Specificationsnewsbg3comparison2

 

Scia Engineer | Изчисляване и оразмеряване на конструкции

steel04s

Проектиране (моделиране, анализ, оразмеряване и детайлиране) на всички типове конструкции в 1D, 2D, 3D и 4D

Строителните инженери от цял свят се сблъскват с еднотипни проблеми – от една страна те трябва да се справят с инвеститорите, които имат смели проекти да конструират най-високата, най-дългата, най-впечатляващата, най-технологичната конструкция, правена някога, а от друга страна трябва да изпълняват ежедневните си инженерни задачи с лекота.

Scia Engineer е графичен софтуер за моделиране, изчисляване и проверка на конструкции, както и идеално средство за изчисления във всички измерения – от проста греда (1D), през плоча (2D) и цяла сграда (3D), до подробен анализ на разпределянето на вътрешните усилия във времето при предварително напрегнати конструкции (4D). Изчисленията се извършват в съответствие с Еврокод.

analyser07s

Глобално мислене

Глобализацията неизбежно се отразява и на инженерната индустрия. Утвърдени инженерни компании се обединяват в международни корпорации, а по-малките конструктивни бюра започват да обслужват клиенти от съседни или отдалечени страни. Това води до нови изисквания за инженерите относно инструментите, които те използват.

Scia Engineer е преведена на 10 езика и се разпространява заедно с набор от интегрирани библиотеки. Тези библиотеки съдържат строителни материали според нормативните документи и националните приложения, стоманени напречни сечения от различни производители, армиране според националните кодове и др. Програмата предлага оразмерителни процедури по няколко различни нормативни документа, включително и Еврокод.

VRML_import1_s

Съвместимост

Успешното икономическо реализиране на контруктивен проект изисква надеждно сътрудничество с всички страни: архитекти, строителни инженери, проектанти по другите инженерни части, изпълнители и инвеститори. Информацията, с която работи всеки от участниците в строителния процес, е уникална, но определена част от нея се използва от всички. Ключово условие е тя да се споделя бързо и без загуби.

BIM, многостранна координация 

Scia Engineer представлява компактно BIM решение, чиито характеристики на “True Analysis” правят възможна работата с двата типа информация – структурен и аналитичен модел. Структурният модел съхранява архитектурната информация, необходима за чертежите. Аналитичният модел съдържа информацията, нужна за изчисленията и оразмеряването. Задълбочените разработки и функциите на Scia Engineer позволяват сливането на аналитични модели от два различни проекта и комбинирането на аналитичен модел (разработен в SCIA) със структурен модел от друга програма.

Curved-surfaces-Kugel_s

Метод на крайните елементи (МКЕ). Зад кулисите

През първите години на компютърни изчисления на конструкции в центъра на вниманието бяха крайните елементи. Потребителят трябваше да бъде експерт по МКЕ, за да се получат точни изчисления. Дискретизацията на крайните елементи беше изцяло ръчен процес или в най-добрия случай полуавтоматична процедура, която изискваше време от страна на потребителя.

В наши дни аналитичният метод на МКЕ е залегнал дълбоко в програмните продукти и, освен ако няма специална нужда, потребителите не са ангажирани с крайните елементи. Вместо това те работят с елементи като колони, греди, плочи, стени и др. Дискретизацията се генерира автоматично. Разбира се, възможно е и ръчно настройване на всеки един от параметрите.

Оптимизация. Още една стъпка напредsteel02s

Това, което се промени през годините, е типът на резултатите, които се очакват от инженерите. В миналото деформацията и вътрешните усилия във възлите и елемените бяха достатъчни. Днес потребителят очаква всякакви резултати, вклювайки проверка според нормативните документи и оптимизация.

Scia Engineer притежава добре разработена оптимизация – “Autodesign”. Единичен елемент може да бъде оптимизиран спрямо избрания нормативен документ. Като алтернатива на това конструкцията може да бъде оптимизирана за носимоспособност и устойчивост или огнеустойчивост. Моделът може да бъде оптимизиран и спрямо зададен параметър.

small-nemscia

Nemetschek Scia Official Website

pdf_sm
Изтеглете демоверсия на Scia Engineer безплатно
pdf_sm
Inspirations In Engineering | User Contest 2013
pdf_sm
Scia Engineer | User Contest 2011
pdf_sm
Scia Engineer | News in version 2012
pdf_sm
Scia Engineer | Brochure
pdf_sm
Scia Engineer | Catatlogue
pdf_sm
Scia Engineer | Editions Brochure
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.