• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Инженерно проектиране
allplanen Allplan

Allplan, обектно ориентираният CAD софтуер за инженери, подпомага целия процес на проектиране, от архитектурните чертежи, към кофражни и армировъчни планове. От много години Allplan Engineering е водещ в областта на създаването на триизмерни кофражни и армировъчни планове и детайлиране на армировката. >> повече
Frilo

Софтуерните продукти на Frilo за конструктивен анализ се отличават с баланс между цена и качество, лесни за използване функции и насоченост към нуждите на строителните инженери. С повече от 80 приложения Frilo покрива голяма част от практическата работа на инженерите. >> повече
Metro Station Strizkov Prague EXCON a.s. SCIA Engineer

SCIA Engineer е графичен софтуер за моделиране, изчисляване и проверка на конструкции, който е идеално средство за изчисления във всички измерения – от проста греда (1D), през плоча (2D) и цяла сграда (3D), до подробен анализ на разпределянето на вътрешните усилия във времето при предварително напрегнати конструкции (4D). >> повече
Sheet pile walls at the Brenner base tunnel (Brixlegg) DC-Software

DC-Software предлага две групи продукти: 1) програми за изследване на почвените условия (сондажни профили, геоложки сечения), земна механика, геотермални сондажи, изследване на натоварване и GIS, вкл. управление на документация и 2) програми за геотехнически изчисления, фундиране, както и намаляване нивото на подпочвени води и инфилтрация. >> повече
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.