• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Продукти DC-Software Земна механика

DCLIME

dc2bg-dc-fun2bg-dc-zemna3tab1_3

 

DC-Soil - списък на програмите

  Сондажи според DIN 4023:2006, EN ISO 14688-1, ÖNORM,  BS 5930, SN 640 034 и 670 008
play_button
  Спецификации на почвените слоеве според DIN 4022 p. 1 и EN ISO 22 475-1
Само в комбинация с DCBORE
 
  Спецификации на почвените слоеве според DIN 4022 p. 2
Само в комбинация с DCBORE
 
  Спецификации на почвените слоеве според DIN 4022 p. 3
Само в комбинация с DCBORE
 
  Кладенци и измерване на подпочвени води според DIN 4943:2005
Само в комбинация с DCBORE 
 
  Опция към програмата DCBORE
Извличане на топлина от геотермални сондажи според VDI guideline 4640
 
  Ударно сондиране според EN ISO 22 476-2, DIN 4094-3, SN 670 417 play_button
  Геоложки сечения, ситуационен план (схема на сондажи), автоматично създаване на сечения play_button
  Подреждане на сондажи, стандартен пенетрационен тест (SPT), чертежи на всички тестови резултати във формати до A0, с включени CAD-функции.  
  Организация на сондажи в карта (Geo referencing)  
  Нагнетателен сондаж според EN ISO 22746-1, DIN 4094-1 play_button
  Ситов и седиментационен анализ според DIN 18123, EN ISO/TS 17892-4, SN 670 810/816, OENORM B 4412 play_button
  Щампи според DIN 18 134 / SN 670 317
Ново: оценка на тест с товар върху щампи според OENORM B 4417
play_button
  Компресионен (oedometer) тест според EN ISO/TS 17892-5
 
  Проктор тест според DIN 18 127 / SN 670 330 play_button
  Граници на консистенция според DIN 18 122, EN ISO/TS 17892-12, SN 670 345, OENORM B 4411 play_button
  Проба на срязване според DIN 18 137, EN ISO/TS 17892-10
 
  Обемно тегло според DIN 18125, EN ISO/TS 17892-1.
Водно съдържание според DIN 18 121, EN ISO/TS 17892-1, SN 670 340
 
  Проба за пропускливост според DIN 18 130 и EN ISO/TS 17892-11  
  Изобразяване на тестове за водочерпене  
  DCGLOW Загуба на възпламеняване според DIN 18 128  
  DCLIME Съдържание на варовик според DIN 18 129  
  Изобразяване на проучване на съществуващото натоварване с база данни на граничните стойности.  
  DCLABTEGRA Интегриран продукт за земна механика. Класификация на всички полеви и лабораторни тестове за един проект в ясно организирана таблица. play_button

Пакети:

 
  Basic
 DCBORE, DCPROBE, DCSECTION basic version  
  Professional
 DCBORE, DCPROBE, DCSECTION full version  
  Lab  5 програми по Ваш избор от DCCONE до DCLIME  
  Total Package 1 DCBORE, DCSTAN, DCPROBE, DCSIEVE, DCSIEVE-ZTVE, DCLOAD, DCPRESS, DCPROC, DCCONS, DCSHEAR, DCDENS, DCPERM, DCCONE, DCPUMP, DCPUMP-Evaluation, DCLIME, DCGLOW  
  Total Package 2 Total Package 1 плюс DCSECTION, DCCHEM и DCGIS
 

 

<div style="background-color: #f1f1f1; width: 710px; margin-top: -12px; margin-left: -12px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 5px;">
<table style="margin-left: -9px; margin-right: -10px; margin-top: 0px; border: 0px solid #a9a9a9; width: 729px; height: 36px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="40">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=79&lang=bg"><img src="/images/stories/tabs/6/dc2.jpg" alt="dc" style="cursor: pointer;" width="185" height="36" /></a><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=146&lang=bg"><img src="/images/stories/tabs/6/dcfnden2.jpg" alt="dcfnden2" style="cursor: pointer;" width="185" height="36" /></a><img src="/images/stories/tabs/6/dcsmch1.jpg" alt="dcsmch2" style="cursor: pointer;" width="185" height="36" /><img src="/images/stories/tabs/3/tab1_3.jpg" alt="tab1_3" width="174" height="36" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<div class="zaglavie">Soil Mechanics</div>
<br />
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCBOHR_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore.html">DCBORE</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore.html">DCBORE for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Bore hole logs acc. to DIN 4023:2006 / EN ISO / VSS / ÖNORM / BS 5930</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-ls.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCBOHR-SV_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-ls.html">DCBORE-LS</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-ls.html">DCBORE-LS for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Layer specifications acc. to DIN 4022 p. 1&nbsp;and EN ISO 22 475-1</p>
<p>Only in combination with DCBORE</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-ls2.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCBOHR-SV2_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-ls2.html">DCBORE-LS2</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-ls2.html">DCBORE-LS2 for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Layer specification acc. to DIN 4022 p. 2</p>
<p>Only in combination with DCBORE</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-ls3.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCBOHR-SV3_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-ls3.html">DCBORE-LS3</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-ls3.html">DCBORE-LS3 for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Layer specification acc. to DIN 4022 p. 3</p>
<p>Only in combination with DCBORE</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-well-graphics.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCBOHR-Pegelausbau_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-well-graphics.html">DCBORE Well Graphics</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-well-graphics.html">DCBORE Well Graphics</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Wells and ground water measuring points acc. to DIN 4943:2005</p>
<p>Only in combination with DCBORE</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-geotherm.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCBOHR-Erdwaerme_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-geotherm.html">DCBORE-Geotherm</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcbore-geotherm.html">Option for program DCBORE</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Heat extraction of geothermal borings acc. to VDI guideline 4640</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcprobe.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCRAMM_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcprobe.html">DCPROBE</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcprobe.html">DCPROBE for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Dynamic probing acc. to DIN 4094 / SN 670 417</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcsection.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCSCHNITT_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcsection.html">DCSECTION</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcsection.html">DCSECTION for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Geological sections, site map, Auto-section</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcsection-basic.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCSCHNITT-Basis_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcsection-basic.html">DCSECTION Basic</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcsection-basic.html">Basic version DCSECTION for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Arrangement of bore profiles, SPT, well/gauge and probings on plans up to A0, with drawing functions.</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcgis-1.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCGIS_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcgis-1.html">DCGIS</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcgis-1.html">DCGIS for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Administration of borings, probings, etc. in maps (Geo referencing)</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dccone.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCSOND_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dccone.html">DCCONE</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dccone.html">DCCONE for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Cone penetration tests acc. to DIN 4094</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcsieve.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCSIEB_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcsieve.html">DCSIEVE</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcsieve.html">DCSIEVE for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Sieve and sedimentation analysis acc. to DIN 18123 / SN 670 810/816 / OENORM B 4412 /&nbsp;CEN ISO/TS 17892-4</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcload.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCLAST_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcload.html">DCLOAD</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcload.html">DCLOAD for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Plate load test acc. to DIN 18 134 / SN 670 317</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcpress.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCDRUC_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcpress.html">DCPRESS</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcpress.html">DCPRESS for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Compression / oedometer test</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcproc-1.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCPROC_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcproc-1.html">DCPROC</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcproc-1.html">DCPROC for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Proctor test acc. to DIN 18 127 / SN 670 330</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dccons.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCKONS_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dccons.html">DCCONS</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dccons.html">DCCONS for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Atterberg's consistency limits acc. to DIN 18 122 / SN 670 345 / OENORM B 4411 /CEN&nbsp;ISO/TS 17892-12</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcshear.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCSHER_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcshear.html">DCSHEAR</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcshear.html">DCSHEAR for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Shear strength test acc. to DIN 18 137</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcdens.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCRAUM_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcdens.html">DCDENS</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcdens.html">DCDENS for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Density acc. to DIN 18125 / SN 670 335 / <br />Water content acc. to DIN 18 121 / SN 670 340</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcperm.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCDURL_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcperm.html">DCPERM</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcperm.html">DCPERM for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Permeability test acc. to DIN 18 130 and EN ISO/TS 17892-11</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcpump-1.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCPUMP_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcpump-1.html">DCPUMP</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcpump-1.html">DCPUMP for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Pump test graphic and evaluation</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcchem-1.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCCHEM_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcchem-1.html">DCCHEM</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcchem-1.html">DCCHEM for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Display of old load survey with limit value database</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcglow.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCGLUH_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcglow.html">DCGLOW</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dcglow.html">DCGLOW for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Glow loss acc. to DIN 18 128</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="10%" valign="top"><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dclime.html"><img src="http://www.dc-software.de/uploads/tx_msproductdb/DC-Symbol_DCKALK_std_RGB_02.png" title="Vorschaubild" width="32" border="0" height="32" /></a></td>
<td height="30%" valign="top">
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dclime.html">DCLIME</a></div>
<div><a href="http://www.dc-software.de/en/products/soil-mechanics/product-details/product/detail/dclime.html">DCLIME for Windows</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="70%" valign="top">
<div>
<p>Lime content acc. to DIN 18 129</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>d
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.