• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Продукти
Miguelangel Gea & Asociados-Arquitectos | Hotel Medical Spa Isla Valdecañas Allplan

Allplan e BIM решението, с което да посрещнете предизвкателствата и да спечелите предимство от дигиталната трансформация в строителната индустрия. Allplan предлага на проектантите иновативна технология, по-бърз работен процес и по-висока производителност. Независимо от размера, сложността и степента на детайлиране на строителния проект архитектите и строителните инженери са подкрепени с ключови предпоставки за успех: спазване на крайните срокове, сътрудничество и качество на проектната документация.  >> повече
add-ons
Allplan Add-Ons

Швейцарската компания CDS разработва надстройки за Allplan за създаване на рампи, изкопи, конвертиране на 2D и 3D елементи, триизмерни дименсии, стоманени конструкции и много други приложения, които улесняват работата с Allplan.
>> повече 
Metro Station Strizkov Prague EXCON a.s. SCIA Engineer

SCIA Engineer е графичен софтуер за моделиране, изчисляване и проверка на конструкции, който е идеално средство за изчисления във всички измерения – от проста греда (1D), през плоча (2D) и цяла сграда (3D), до подробен анализ на разпределянето на вътрешните усилия във времето при предварително напрегнати конструкции (4D). >> повече
Sheet pile walls at the Brenner base tunnel (Brixlegg) DC-Software

DC-Software предлага две групи продукти: 1) програми за изследване на почвените условия (сондажни профили, геоложки сечения), земна механика, геотермални сондажи, изследване на натоварване и GIS, вкл. управление на документация и 2) програми за геотехнически изчисления, фундиране, както и намаляване нивото на подпочвени води и инфилтрация. >> повече
Frilo

Софтуерните продукти на Frilo за конструктивен анализ се отличават с баланс между цена и качество, лесни за използване функции и насоченост към нуждите на строителните инженери. С повече от 91 приложения Frilo покрива голяма част от практическата работа на инженерите. >> повече
(c) www.bediff.com Cinema 4D

Cinema 4D е водещ софтуерен пакет за мултимедийнa продукция, характеризиращ се с бързина, надеждност и най-съвременна технология. Cinema 4D предлага възможност на 3D артисти, визуализатори и аниматори лесно и интуитивно да създават висококачествени 3D изображения и анимации.
>> повече
 material  V-Ray за Cinema 4D

Днес V-Ray е един от най-висококачествените инструменти за рендериране, широко използван от професионалистите в областта на компютърната графика и визуализацията в световен мащаб. Доказаното високо качество и фотореализъм на изображенията и невероятната скорост при рендерирането привлича многобройни потребители от всички области. >> повече
 On-Site Photo

On-Site Photo е прецизна процедура за определяне на размерите от дигитална снимка, използвайки референтни данни (един или два известни размера) и коригиране на перспективата и дефектите на снимката вследствие изкривяване от обектива. >> повече
On-Site Survey

On-Site Survey е модерна система за дигитално заснемане на сгради. Всички необходими данни за заснемането на сградата се записват дигитално на място в междуетажните планове. Резултатът от заснемане с лазерно устройство може да се допълни със снимки, видео филми и запис на гласови коментари. >> повече
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.